substandardPLUS - Beta Competition
Inițiative / Experimente / Viziuni

substandardPLUS

Descrierea proiectului

Proiectul reprezintă un exercițiu de redefinire a limitei, care se folosește de resursele umane și materiale disponbile pentru a îmbunătății condițiile de locuire ale persoanelor care folosesc zilnic adăpostul de noapte din Pantelimon. Ca reacție la prezența excesivă a gardurilor în spațiul public bucureștean, proiectul propune o nouă formă a delimitării realizată din 48 de unități de depozitare, o zonă de colectare adresată cartierului, un umbrar și o jardinieră. Prezența echipamentelor extinde accesul la bunurile personale pe toată durata zilei și completează programul nocturn de funcționare al adăpostului, îmbunătățind posibilitățile de utilizare a spațiului pentru fiecare locatar și transformând delimitarea existentă dintr-un spațiu de separație într-unul de legătură. Gardul devine un instrument flexibil de depozitare a lucrurilor personale, o dotare foarte necesară dar inexistentă în interior. Structura e completată de amenajarea unui loc pentru odihnă și aşteptare care măreşte perimetrul de toleranţă și de un colector cu jardinieră unde pot fi lăsate donații pentru persoanele din adăpost. Prin realizarea intervențiilor și amplasarea lor pe limită, acestea influenţează atât rutina internă a adăpostului dar şi activităţile desfăşurate în spaţiu public de locatarii centrului. Cu toate că nu soluţionează precaritatea locuirii, intervenţia cultivă prin construcţie, gestiune şi utilizare, identitatea individuală şi responsabilitatea colectivă a celor fără adăpost, mediând relaţia cu vecinii din cartier. Limita este negociată între doua tipuri de spațiu public redefinind relația cartier-adăpost: strada – destinată utilizării în comun și adăpostul - cu acces controlat, aflat în grija administrației publice. Proiectul transformă o situație de margine ( socială şi spaţială ) într-un spațiu cu utilizări multiple, realizând un cadru posibil pentru adăpostire și interacțiune, care ajută la actualizarea parțială a condițiilor de locuire, transformând un adăpost ( oficial ) temporar într-unul ( informal ) semi-permanent. Etapele următoare au în vedere o reamenajare a incintei adăpostului pentru a îmbunătăţi legăturile între containerele cu destinații diferite. Se propune un parcurs acoperit, care asigură legături mai fireşti între diferitele funcţiuni, dar ajută şi la configurarea unor spaţii interstiţiale care pot căpăta ulterior destinaţii noi, îmbogăţind astfel experienţa locuirii.

Text de prezentare a autorului

Atelier Ad Hoc este o echipă de arhitecți care explorează familiaritatea și intimitatea locuirii prin arhitectură. Colectivul dezvoltă o practică duală sub forma atelierului de proiectare și a asociației non-guvernamentale care reflectă viziunea acestora despre arhitectură. Atelier Ad Hoc Arhitectura - atelierul de proiectare - se raportează la problemele orașului contemporan prin prisma situațiilor individuale ale fiecărui proiect în parte, descoperind moduri de lucru și oportunități adaptate situațiilor întâlnite. Atelier Ad Hoc Comunitate - asociația - este un laborator de cercetare aplicată pentru sprijinirea comunităților vulnerabile sau marginalizate, ce caută să dezvolte scenarii de intervenție și moduri de implicare pentru situații de sărăcie situate în completarea preocupărilor administrației publice locale. Proiectele dezvoltate caută moduri alternative de a reacționa la realitățile sociale și spațiale existente în oraș pentru a îmbunatați condițiile de locuire întâlnite.