Şezi lung - Creştem comunităţi - Beta Competition
Inițiative / Experimente / Viziuni

Şezi lung – Creştem comunităţi

Descrierea proiectului

Iniţiativa îşi propune să potenţeze prin procese participative un ecosistem de grădini comunitare existent pe o parcelă de 3 ha dintr-un cartier lipsit de infrastructură culturală şi recreaţională. Un spaţiu deschis, devine un loc pentru agregare şi capacitare a unei comunităţi conștiente față de mediu, care va căuta să-și amelioreze condițiile de viață într-un oraş congestionat. Eforturile de refacere a biodiversității devin prilej pentru organizarea de activități comunitare și pentru schimburi pedagogice. Alături de grădinile vechi şi cele recent cultivate, se generează un spaţiu pentru experiment şi învăţare continuă în grădinărit şi construit cu resursele locului. Un spaţiu expozițional pentru evenimente imaginate de diferite organizaţii şi grupuri civice, rezidenţe creative, cu impact social, un loc pentru dialog între oameni de vârste şi cu preocupări diverse. Atelierele participative demarate în iunie 2019 (plantarea unei păduri comestibile, construcţii cu pământ local, împletituri din nuiele etc.) şi infrastructura comună bazată pe resursele locului, cu o atenție deosebită acordată economisirii, reciclării și recirculării acestora (grădini pentru permacultură, alei pietruite, loc de întâlnire și depozitare, sistem de udare, cultură de răchită pentru intervențiile cu nuiele împletite, seră, iaz pentru recreere și pentru colectarea apelor pluviale) au fost susţinute de Fundaţia Comunitară Timişoara şi partenerii săi prin Cercul de Donatori Timişoara şi prin Programului de Finanțare Creştem Grădinescu, coordonat de către Institutul de Cercetare în Permacultură din România și sponsorizat de Kaufland România. Viziunea pe termen lung presupune crearea unor branduri din produsele locului, fie ele cultivate natural sau culturale, pentru a genera o economie circulară şi a susţine biodiversitatea prin agricultură la scară mică. Interesul faţă de proiect şi dorinţa de a deţine o parcelă pentru grădinărit a crescut în perioada de criză generată de pandemie, spaţiul deschis permiţându-le oamenilor să-şi continue micile activităţi şi să se relaxeze într-un oraş blocat. Fluiditatea şi deschiderea proceselor participative pe care le încurajăm în cadrul proiectului sunt o provocare şi un experiment şi pentru membrii echipei de implementare, fiecare participant sau organizaţie nouă care ni se alătură, deschide un nou orizont pentru implicare comunitară.

Text de prezentare a autorului

Fundația Comunitară Timișoara (FCTM) a fost înfiinţată în 2016 şi face parte dintr-o reţea naţională de 19 fundaţii comunitare. Aceasta sprijină inițiative locale și creează legături în interiorul comunității în vederea dezvoltării acesteia pe termen lung și a creșterii capacității sale de a se auto-susține. Misiunea fundației este de a contribui substanțial la mobilizarea resurselor financiare locale în beneficiul comunităţii. FCTM acumulează fonduri pornind de la interesele filantropice ale donatorilor, pe care le direcţionează în comunităţi, sub formă de finanţări nerambursabile şi burse. În felul acesta FCTM oferă sprijin financiar organizaţiilor non-profit, grupurilor de iniţiativă şi persoanelor fizice pentru proiecte din domenii diverse.