Școala primară și gimnazială pentru Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara - Beta Competition
Lucrări de licență

Școala primară și gimnazială pentru Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara

Descrierea proiectului

Proiectul școlii primare și gimnaziale pentru Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara vine ca și alternativă la proiectul existent, realizat pe parcela din spatele Facultății de Arte din Timișoara, și s-a conturat ca rezultat al analizei critice asupra situației actuale, a temei de proiectare existente și a contextului urban. Astfel s-a urmărit identificarea principalelor obiective ce definesc construcția, prin propunerea unei clădiri capabile să răspundă la problemele tipice ale programului, ale sit-ului sau ale temei preexistente. Plecând de la cuvântul care a stat la baza proiectului, și anume obiectivitate, proiectul încearcă să urmărească această condiție, printr-o atitudine eficientă și economică specifică limbajului germanic, care să identifice calitățile spațiului educației prin atenția asupra caracteristicilor spaţiilor, ambianței și materialităţilor. Studiul s-a axat pe identificarea spațiilor necesare și a relațiilor optime dintre ele, a relațiilor cu exteriorul și a raportării lor la învățământul contemporan. S-a ajuns astfel la o soluție care încearcă să calibreze cât mai eficient toți factorii interni si externi ce pot defini un spațiu de învățământ de bună calitate. Partea căreia i s-a acordat cea mai mare atenție, și care consider că este și cea mai interesantă din punctul de vedere al definirii arhitecturale a proiectului este cea a rezolvării spațialității școlii. Din punct de vedere arhitectural, s-a încercat să se răspundă la probleme legate de modul în care spațiile și relațiile dintre ele pot crea atmosfere propice învățării, prin asigurarea relațiilor dinamice dintre clasa-hol și spațiile comune ținându-se cont de metodele pedagogice contemporane ce promovează flexibilitatea spațiului educațional. Tema de proiectare a fost calibrată în funcție de posibilitățile sit-ului. Tema prevede un total de 35 de săli de clasă și spații precum: laboratoare de specialitate, cantină, bibliotecă, spații administrative, sala de sport, teren de sport exterior, și alte amenajări pentru spații de joacă, spații comune de tip workshop. Arhitectura propune rezolvarea atentă a limitelor școlii mai ales în cazul spaţiilor publice, ce pot funcţiona în afara orarului şcolii; biblioteca, sală de sport sau terenul de volei exterior, zonificând aceste funcțiuni în jurul spațiilor comune, centrale ale școlii, precum foaierul, cantina și curţile de socializare. Astfel limitele între public şi privat se fac intr-o manieră cât mai puțin opresivă, existând o tranziție graduală, prin spații care constituie locuri de socializare, recreere și distribuție a circulațiilor.

Text de prezentare a autorului

Provenind dintr-un mediu artistic prin finalizarea studiilor de liceu la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, mi-a fost ușor să fac următorul pas în direcția arhitecturii, având deja îndrumări din anii anteriori prin studierea designului interior. Prin urmare, în 2014 am decis să-mi continui studiile înscriindu-mă la Universitatea de Arhitectură din Timișoara pentru a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul arhitecturii. Am decis să-mi extind experiența și să aplic pentru bursa Erasmus care mi-a permis să înțeleg mai bine acest domeniu și acolo am avut ocazia să studiez acest tip de program educațional si anume școală, și ce presupune el. Ca sarcină, am primit misiunea de a proiecta o școală primară pentru 500 de elevi dintr-un oraș din apropiere. Prin urmare, pentru proiectul meu de absolvire am ales să realizez o alternativă la un proiect existent, o școală care încearcă să renegocieze cu contextul urban și să asigure calitatea spațială și o relație mai bună între elevi, interior și spațiul exterior.