Rememorarea peisajelor multiculturale urbane. Piața Cetății Ciacova - Beta Competition
Spațiu public

Rememorarea peisajelor multiculturale urbane. Piața Cetății Ciacova

Descrierea proiectului

Revitalizarea peisajului istoric Piața Cetății este un proiect de reactivare a memoriei culturale din Ciacova și creare de noi ecologii urbane. Soluția propusă are la bază Studiul de peisaj, analiza evoluției urbanistice a sitului în relație cu cadrul natural și practicile sociale, urmărind identificarea straturilor identitare vizibile și invizibile. Proiectul este răspunsul contextualizării Ansamblului urban „Piața Cetății” (monument istoric, sec.18) față de vecinătate și negocierea re-compunerii identitare, cu valențele sale medievale, moderne, contemporane (post-comuniste), cu scopul asigurării coerenței urbane angrenate în realitatea locului. În prezent, piața principală a orașului este parte dintr-o entitate urbanistică rar întâlnită în regiunea Banatului rural de câmpie, compusă prin intra-relaționarea mai multor elemente: turnul medieval (sec.14) cu ecosistemul lacustru al brațului fosil al Rîului Timiș și cu alte structuri urbane derivate din dispunerea radială a cartierelor etnice în jurul sitului. Conservarea folosinței mixte a centrului rezidențial, comercial, administrativ și de patrimoniu semnalează caracterul de fenomen polivalent al pieței publice. Reinterpretarea arheologiei locului, prin renaturarea unei părți a vechiului canal în zona cetății readuce biodiversitatea în piață, în contextul unei vecinătăți agro-exploatate intensiv și monocultură. Coerența pieței publice s-a obținut și prin conservarea elementelor stilistice reprezentative și a componentelor artistice (statuile) în dialogul multicultural al Ciacovei, prin deschiderea relațiilor vizuale și de percepție cu vecinătatea și facilitarea contactului social prin organizarea de suprafețe multifuncționale (piață-târg, evenimente culturale etc). Minimizarea accesului auto și pietonizarea, conservarea materialelor existente (piatră nefasonată și cubică) și înlăturarea celor care înmagazinează căldură (dale beton) contribuie la reducerea amprentei de carbon și la crearea unui microclimat confortabil, la care participă și vegetalizarea cu specii aclimatizate local. Soluția are menirea să crească conștientizarea gradului de regenerare al patrimoniului, unde straturile peisajului urban sunt multi(re)surse asociate cunoașterii locale adaptabile transformărilor socio-ecologice actuale.

Text de prezentare a autorului

STUDIO PEISAJ reprezintă colaborarea între Raluca R. Rusu, Alina Floca și Alexandru Ciobotă în analiza experiențelor de peisaj. Nativi din zone culturale diferite, formarea lor cumulează specializări din sfera studiilor culturale, urbanism și arhitectură, alături de implicarea activă în acțiunile Asociației Peisagiștilor din România și în grupuri de cercetare și de proiecte pilot. Studiile de peisaj sunt principala preocupare a echipei, la elaborarea cărora sunt experimentate metode hibride de analiză și interpretare. Direcția de design a trio-ului urmărește a fi un răspuns la explorarea aspectelor legate ceea ce am moștenit (patrimoniul) și a abordărilor sustenabile și reversibile, corelate cu crearea de semnificație pentru societate. Prin acțiunile în care se implică, grupul a devenit un facilitator în înțelegerea naturii și a peisajului, atât în proiectele proprii cât și în diverse colaborări De-a Arhitectura, GreenFeel, CUCA și Muzeul Astra din Sibiu.