Orașe românești în declin - Beta Competition
Inițiative / Experimente / Viziuni

Orașe românești în declin

Descrierea proiectului

Proiectul Shrinking Cities în România, conceput de curatoarea și arhitecta Ilinca Păun Constantinescu, a luat naștere în urma unei cercetări începute cu mai bine de zece ani în urmă, coalgulând un grup larg de arhitecți, cercetători, artiști, membri ai societății civile. Datele statistice arată că majoritatea orașelor din România, de varii dimensiuni și tipuri (orașe mici turistice, mici și mari orașe industriale, orașe cu profil agricol, vechi orașe istorice, orașe-port la Dunăre) se confruntă astăzi cu diferite tipuri de declin: socio-cultural, economic, fizic și demografic. După creșterea continuă și controlată din perioada comunistă a tuturor orașelor țării, orașele românești, libere de constrângeri, încep pentru prima oară să piardă locuitori: în ultimii 30 de ani, din cele 320 orașe ale României, 163 orașe au scăzut cu 20%, iar 62 cu 30% din populație. În locurile marginalizate fabrici, case de cultură, spații de întâlnire, chiar și locuințe se închid sau sunt abandonate, iar locuitorii rămași sunt neglijați. Prin urmare, Shrinking Cities ilustrează o stare de fapt a unei largi categorii de orașe care își pierd locuitorii, atributele ce le definesc și, în mare parte, sensul. Proiectul pare să vorbească în mare măsură despre un sfârșit. Însă acest sfârșit nu este unul absolut, ci face parte din logica unui sistem în care creșterea și scăderea coexistă și în care marginile volatile dintre acestea devin purtătoare ale unui schimb de experiență. În egală măsură, Shrinking City vorbește, deci, despre un început, o metamorfoză a non-creșterii într-un sens pozitiv, implicând redecoperirea resurselor existente, cooperare, schimb de informații, flexibilitate, și, după cum o afirmă cercetătorii, metode de planificare alternative, în afara accepțiunilor obișnuite și uneori chiar în afara construitului. În formulă bilingvă și distribuite internațional, volumele apărute în 2019, vorbesc despre declinul și contracția orașelor românești, privite ca fenomen de amploare. Publicația urmărește structura expoziției-eveniment prezentate în 2016 la București, la Muzeul Național de Artă Contemporană, expoziție ce a reprezentat o premieră în discutarea și aducerea la lumină a acestui proces acut și omniprezent, completându-i substanțial conținutul prin articole extinse ale unor cercetători marcanți. În ciuda conotațiilor aparent exclusive negative, fenomenul de shrinkage este de fapt o forță motrice a modernizării și inovației, a reutilizării, a căutării de resurse alternative, a creației artistice, a reevaluării relațiilor interumane.

Text de prezentare a autorului

IDEILAGRAM pune în practică, prin intermediul arhitecturii, urbanismului și a altor medii creative, micro sau macro idei pentru comunități urbane sau rurale românești. Scopul ei este de a coagula o rețea interdisciplinară de cercetare a metodelor de activare și intervenție în contexte urbane problematice. Proiecte de cercetare și curatoriat Shrinking Cities. orașe românești în declin (din 2009) Despre Locuire. Locuirea colectivă între produs și proces, Halele Timco, Timișoara, 2018 Uranus Acum MNAC, Parcul Izvor și curtea Casei Academiei (2019-2020) Design expoziții și scenografii evenimente / Uranus ACUM / MNAC, 2019) Specii de Spații / Especes d’espaces (MNAR 2019) Despre Locuire. Locuirea colectivă între proces și produs (BETA 2018)