Multiplexity - concurs de soluții - Beta Competition
Inițiative / Experimente / Viziuni

Multiplexity – concurs de soluții

Descrierea proiectului

Inițiativa noastră a pornit ca o abordare critică, față situația existentă și imediat următoare a zonei propuse spre dezvoltare prin concursul de arhitectură organizat de către Primăria Timișoara pentru MultipleXity - Centrul pentru artă, tehnologie și experiment, concurs menit să transforme o parte importantă a patrimoniului industrial al orașului, depoul de tramvaie, într-un centru destinat experimentului cultural și tehnologic. Ca răspuns la schimbări succesive și la o dezvoltare fără o strategie integrată pe termen lung, considerând situația actuală a zonei, propunerea noastră include tema concursului într-o strategie de dezvoltare la o scară mai largă care să rezolve și probleme ale orașului legate de interconectivitate, spații verzi accesibile și altele. Astfel se conectează elementele principale într-o structură sustenabilă constând în trei etape dezvoltate într-un interval de minim zece ani: pe termen scurt, reabilitarea și amenajarea spațiilor existente principale pentru Timișoara 2021 - Capitală culturală europeană; pavilion multifuncțional, parcare subterană, hub pentru artă, tehnologie și experiment; physical planning, spațiu public amenajat, pasaj subteran. Pornind de la recuperarea și extinderea spațiului public, generăm suportul dezvoltării și propunem eliminarea unor elemente de pe sit, existente sau în faza de avizare, care constituie doar puncte anacronice în timp și spațiu și care nu alcătuiesc un organism capabil să susțină activități culturale sau creative. Pornind de la recuperarea și extinderea spațiului public, generăm suportul dezvoltării și propunem eliminarea unor elemente de pe sit, existente sau în faza de avizare, anacronice în timp și spațiu, incapabile să susțină activități culturale sau creative. Pasajul subteran susține îmbunătățirea spațiului public și conectivitatea, fluidizează fluxurile urbane, inclusiv cele pietonale și de biciclete. Odată cu maturizarea și creșterea potențialului Centrului de experiment, propunem construirea unui hub creativ dezvoltat pe înalțime. Acesta devine reper și element reprezentativ pentru loc și oraș, prin individualitatea generată din materialitate (cărămidă) și siluetă (liniile de tramvai, care ghidează mișcarea în oraș) care amintește de unele etape definitorii pentru istoria orașului.

Text de prezentare a autorului

Tineri arhitecti, in plin proces de formare am fost coagulati de aceeasi viziune privind tema concursului Multiplexity.