Heritage of Timișoara - Beta Competition
Inițiative / Experimente / Viziuni

Heritage of Timișoara

Descrierea proiectului

Heritage of Timișoara este un proiect de intervenție culturală în cartierele istorice ale Timișoarei ce are ca scop promovarea patrimoniului cultural material timișorean, creșterea gradului de conștientizare a importanței protejării și conservării acestuia în rândul publicului larg și încurajarea turismului cultural. Proiectul, având un puternic caracter interdisciplinar a activat în anii 2018-2019 în cartierele istorice Iosefin și Elisabetin. Prima parte a proiectului o reprezintă etapa de cercetare, documentare și cartare a fondului construit, acțiune realizată alături de echipe de voluntari. Edițiile anterioare ale proiectului au generat și continuă să genereze o bază de date la zi despre clădirile de patrimoniu ale Timișoarei. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul unei aplicații online personalizate, instrument dezvoltat in-house încă din 2017. Baza de date obţinută este disponibilă publicului larg, prin intermediul platformei online www.heritageoftimisoara.ro/, aceasta constituind un instrument permanent de susţinere a educaţiei pentru protejarea patrimoniului timişorean. A doua parte a proiectului presupune interpretarea și generarea de conținut artistic contemporan pe baza informațiilor culese în prima etapă. Artiști locali ilustrează imobile de patrimoniu păstrând starea curentă de conservare a acestora și le expun în spațiul public în cadrul evenimentelor publice organizate în cadrul proiectului. În perioada 2018-2019, au fost realizate 38 de astfel de ilustrații, acestea fiind de asemenea transpuse în cărți poștale pe care publicul larg le poate trimite celor dragi peste tot în lume, răspândind astfel poveștile clădirilor timișorene. Adunând laolaltă oameni și povești, Heritage of Timișoara scoate la lumină importanța valorificării patrimoniului local. Proiectul este relevant locuitorilor cartierelor istorice prin prezentarea valorilor existente în viața de zi cu zi a acestora. Lipsa educației patrimoniale, a cunoașterii istoriei și a poveștilor rezultă o neasumare a patrimoniului local, atât pe plan emoțional cât și legislativ. Astfel, proiectul dorește o ameliorare a situației prin creșterea atașamentului dintre locuitorii cartierelor istorice și clădirile în care aceștia locuiesc.

Text de prezentare a autorului

Asociația PRIN BANAT s-a constituit în 2016, ca o continuare firească a proiectului editorial cu același nume, având ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea Banatului istoric (care, astăzi, se întinde pe teritoriul României, Serbiei și Ungariei). Pe termen mediu și lung, Asociația PRIN BANAT își propune următoarele obiectivele: identificarea, inventarierea, documentarea și promovarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural-istoric, natural și imaterial (tradiții, obiceiuri, gastronomie etc.) din regiunea Banatului istoric; atragerea atenției și conștientizarea în rândul comunităților asupra stării de degradare a patrimoniului cultural imobil din regiunea Banatului istoric; încurajarea acțiunilor de cooperare culturală și implicarea particularilor în activități civice de interes comunitar.