Furnicar Baraka - Beta Competition
Spațiu public

Furnicar Baraka

Descrierea proiectului

Poziționat în fața intrării principale al Muzeului Național de Artă Timișoara, după tipicul marilor muzee ale lumii, Furnicarul Baraka Artist, care devine un ambasador al artei, prin monumentalitatea si expresivitatea sa, ne atrage atenția și asupra a ceea ce se întâmplă dincolo de zidurile frumos decorate ale Palatului Baroc, invitându-ne la a vizita expozițiile muzeului fără teamă și prejudecăți. Necunoscutul capătă formă și ne devine accesibil, personajele venite, parcă, din viitor ne privesc cu nenumărați ochi, invitându-ne, însă, să le privim de aproape, să nu ne fie teamă. Prin entitatea Baraka, ce reprezintă o formulă pură a artei, Baraka Artist își etalează printr-un act sincer și real, o parte a identității cu scopul de a o debarasa de eul individual tapetat și încorsetat de deficiențele societății în care trăiește. Totodată, prin acest gest spontan, Baraka Artist intervine în spațiul public, demersul lor fiind un răspuns la situația actuală a scenei internaționale de artă, cu toate disfuncțiile ei legate de monetizarea actului artistic, o pledoarie în favoarea celebrării spiritului artistic.

Text de prezentare a autorului

Baraka este o colonie artistică contemporană, a căror practici asupra obiectelor sunt atâtviscerale cât şi provocatoare. Creând sculpturi hiper-realiste, cu conotaţie abstractă,reprezentând subiecte menite să fie şocante şi imorale în cadrul unui anumit sistem de valori,demersul grupului Baraka este atât iconoclast cât şi iconofil, aducând la suprafaţă banalitatearăului cu o atitudine sarcastică şi un caracter jucăuş delicat.În anul 2016 membrii grupului au absolvit Facultatea de Artă si Design Timişoara.Entitatea Baraka s-a format în vara anului 2012 ca un spaţiu alternativ gestionat de patrupersoane, unde membrii işi puteau dezvolta propriile proiecte în paralel cu facultatea. ManifestulBaraka artist-run space se referă la dezvoltarea proiectelor colective artistice deschise colaborăriicu alţi artişti invitaţi şi axaţi pe cercetare artistică multi-disciplinară.Orientaţi pe arta experimentală oscilând între organic şi anorganic, conturate la nivel deexperimente BioArt, creând lucrările într-o anumită manieră personală dezvoltată în timp,câteva aspecte țintă ale grupului fiind studii ale identităţii sexuale, religioase şi politice raportatla contextul social. Discursul artistic întreţinut acompaniază un dialog vizual bazat pe contrastulîntre corporalitate şi mediul extern, relaţia dintre tare şi moale, interior şi exterior, expresie şipercepţie.Baraka reprezintă o formulă unică pe scena de artă contemporană din România. Lucrărileşi proiectele sunt realizate într-o manieră colectivă, prin care fiecare concept este realizat prinetanşare de idei. Spaţiul Baraka a apărut dintr-o necesitate, alternativa instituţiei. Dorinţa de afuncţiona într-un spaţiu independent era de a creea un loc natural de dezvoltare artistică lipsit deorice compromis. De-a lungul timpului conceptul spaţiului s-a conturat într-o direcţieorganizată, împarţită pe 3 secţiuni: un spaţiu generos pentru atelier (unde Baraka lucrează şilocuieşte), un spaţiu-galerie, şi un loc de întâlnire şi discuţii.