Days of Future Past - Beta Competition
Spațiu public

Days of Future Past

Descrierea proiectului

Situat în Enkoping, Suedia, situl adăpostește zona de producție a orașului. Parțial funcțională, monofuncțională, compusă din hale industriale e în proximitatea centrului. Reconstruit după incendiul ce a distrus țesutul medieval, centrul modernist e strict zonificat și are nevoie de o mai bună conexiune la cartierele învecinate. Se propune o revenire la o formă urbană activă, adaptabilă, dezvoltată organic ca răspuns la contextul și resursele sale. Proiectul rectifică absența țesutului medieval al orașului Enkoping, aliniind-se la identitatea sa de cel mai vechi oraș din Suedia. Procentul ridicat de teren privat se pretează la un tip de dezvoltare flexibil, organic, atât pe orizontală cât și pe verticală, ce se poate adapta la trenduri viitoare de locuire, producție, comerț și servicii. Caracteristicile structurilor urbane medievale, noduri active create în jurul spațiilor publice la scară umană, utilizate intensiv, generate organic, cu densitate ridicată și mixt de funcțiuni sunt impregnate cu concepte contemporane care adresează protejarea mediului și adaptarea la schimbările climatice. S-a propus o strategie bazată pe GIS, ce generează dinamic scenarii în baza investițiilor publice sau private din proximitate și cerințele urbane ale fiecărei funcțiuni pentru a promova o luare de decizii bine informată. Regândit drept un cartier cu locuri de muncă și educare, acesta profită de proximitatea zonelor de muncă complementare (inovare, logistică, servicii, manufactură), facilitățile dispersate de învățământ la scară mică (manufactura socială, laboratoare de fabricare, învățare prin practică) și locuințe tip GroLiWo. Definindu-se drept o forță de producție și inovare acesta își menține caracterul locuibil. Structura existentă a străzilor a fost menținută pentru a ușura dezvoltarea privată și a evita conflictele. Noi spații publice au fost propuse pentru a completa rețeaua de noduri și a conecta situl la centrul și la cartierele învecinate, existente și viitoare. Fiecare nod este conectat cu cât mai multe alte noduri pentru a încuraja mobilitatea pietonală și pe bicicletă și a imita conectivitatea ridicată a unui țesut medieval. Clădirile păstrate au fost fie îmbunătățite fie prin amplasarea unui spațiu public în proximitate sau învelirea într-o clădire nouă. Clădirile propuse se pot realiza pe o grilă structurală de 6x6m ce facilitează refuncționalizarea și utilizarea continuă, o abordare reminiscentă a istoriei orașului drept centru de invenții și inovare.

Text de prezentare a autorului

Marius Găman și Ana-Maria Branea au creat :STUDIO drept laborator de cercetare si experimentare, punând accent pe înțelegerea și explorarea modelelor și parametrilor urbani, transformările urbane și practicile de planificare, arhitectura și design. :STUDIO este dedicat creării de intervenții și proiecte durabile, dezvoltate în principal pentru concursuri si cercetare academica. Aceste investigații și experimente au fost publicate, premiate si expuse la nivel național și internațional.