Centru pentru Valorificarea Patrimoniului. Biblioteca și Arhiva Honterus - Beta Competition
Lucrări de licență

Centru pentru Valorificarea Patrimoniului. Biblioteca și Arhiva Honterus

Descrierea proiectului

Tema proiectului este răspunsul la una din carențele orașului Brașov: o colecție centralizată a cărților și documentelor care atestă evoluția orașului. Orașul nu deține un inventar al fondului construit sau o bază pentru o gestionare atentă a conservării zonelor istorice și pentru controlul dezvoltării urbane. Așadar proiectul propune relocarea Bibliotecii și Arhivei Honterus, păstrata în prezent în condiții necorespunzătoare. Cele mai vechi documente aflate aici datează din secolul XIII, și majoritatea lor documentează evoluția orașului. Această colecție este ce a mai rămas din prima bibliotecă publică din spațiul românesc, ea a fiind fondată de Johannes Honterus, umanist care a luptat pentru aducerea informației mai aproape de oraș. Propun astfel preluarea aceastei colecții unice pentru oraș și îmbinarea ei cu istoria complexă a sitului ales. Amplasamentul este fostul zwinger medieval al croitorilor, care odată făcea parte din sistemul de defensiv al orașului, dar astăzi este ruinat. Pornind de la aceste fragmente de ziduri, propun reamenajarea Aleii După Ziduri. Atmosfera dată de zidurile medievale înalte, este una aproape privată, de liniște, astfel nu am considerat necesare foarte multe adaptări. Propun o serie de elemente care potențează atmosfera și fac referință la diverse elemente folosite în trecut în amenajarea spațiului urban din oraș - culorile pământii ale macadamului, pietrișul calcaros rotund, covoarele ce machează accesul in cladirile publice, marcajele cu piatra de rau si platbande din bronz gravate care marchează vestigii istorice, re-descoperirea Canalului Graft, iluminatul difuz și restabilirea vegetației sunt principalele soluții propuse. Această alee culminează cu proiectul de arhitectură, continuând apoi cu zona vestică a vechii incinte. Centrul de Valorificare al Patrimoniului se bucură de toate valorile sitului, permite accesul spre o colecție specială de documente, și invită publicul să citească toate straturile acestui loc excepțional care a fost șters în repetate rânduri și uitat. Diversele evenimente istorice care au avut loc pe acest zwinger sunt marcate printr-un spațiu al antiquarium-ului: atât abuzurile cât și elementele cu valoare de patrimoniu sunt valorificate prin acest spațiu. Clădirea citează o serie de elemente arhetipale, care sunt menite să apropie clădirea de contextul în care se află. Materialitățile fruste, atmosfera idilică, istoria compelxă și simbolurile sunt atent studiate la nivelul discursului, dar și la nivelul plasticii și formei. Prin acest proiect fac apel constant la sensibilitate și atrag atenția asupra unor valori culturale ce trebuie reîntregite, sub forma unui pseudo-manifest în orașul natal.

Text de prezentare a autorului

Ștefania este proaspăt absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca. A urmat cursurile Facultății de Arhitectură în cadrul Università degli Studi di Palermo, Italia și mai apoi Katholieke Universiteit Leuven, din Belgia. Între cele trei universități care au format-o, a colaborat cu birouri internaționale ca ENORME Studio (Spania) sau AgwA, (Belgia). Toate aceste experiențe au contribuit la formarea unei etici de lucru și a unui aparat critic ce potențează interesul absolventei pentru arhitectură, urbanism și cercetare.