A-SIMov Centru de cercetare în robotică - Beta Competition
Lucrări de licență

A-SIMov Centru de cercetare în robotică

Descrierea proiectului

În cadrul dezvoltarii proiectului de diplomă, Centru de cercetare pentru robotică, s-a urmărit atât realizarea unui racord urban coerent la mediul construit cât și asigurarea cerinintelor funcționale impuse de proiect. In cadrul conformarii volumetrice a ansamblului sa urmarit deschiderea catre centrul vechi și catre parcul botanic, principalele puncte de interes ale zonei. De asemenea s-a urmărit a se genera o compoziție permeabilă, ce favorizează legatura vizuală între zona rezidentiala și centrul vechi al orașului Timisoara. Necesitatea de a oferi atât spații publice, destinate expozițiilor, conferințelor cât și a unor spații specializate cu necesități specifice programului, a dus la dezvoltarea unei serii de spatii de tip dală cu diverse grade de permeabilitate a publicului. Piațeta principală a ansamblului reprezintă un spatiu public, reprezentativ al ansamblului ce favorizează interacțiunea publicului cu diverse prototipuri dezvoltate. Se dorește astfel obținera unui răspuns direct din partea consumatorului. O a doua dală se dezvoltă la cota -5,00 și este în directă legatură cu spațiile expoziționale și cele de conferință, aceasta are un caracter special putând fi amenajată mpreună cu cele două funcțiuni majore adiacente pentru a găzdui evenimente ample. Cea de a 3-a dală aflată la cota+5,00 este una semi privata prin care se realizează accesul către zonele de administrație, spații pentru start-up și alte funcțiuni specializate. Ultima dală este cea ce se realizează între cele două volume de tip bară și este una destinată exclusiv angajaților. La nivel de tratare a paramentului, funcțiunea de birouri clasice nu are necesități speciale din punct de vedere functional și permite o tratare vitrata a fațadei. În contrast cu aceasta, avem zona de cercetare și testare. Prin natura funcțiunii se impune un grad de intimitate, de secretizare a tehnologiilor și proceselor ce sunt testate și dezvoltate, astfel fațadele vor fi mai opace, cu goluri și perspective către spatiul interior atent controlate.

Text de prezentare a autorului

Ștefan a absolvit Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” din Iași, iar pe parcursul anilor de studiu și-a descoperit pasiunea pentru arhitectură și tehnologie. Își propune să reunească cele două domenii, studiind contribuția acestora la dezvoltarea cercetării în robotică în spațiul românesc.